Privacy

Privacyverklaring

Initiaal verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Handhaving van deze regels wordt in België uitgevoerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. U heeft het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer u denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

  
Identiteit en contactgegevens

Initiaal

p/a Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen
www.initiaal.be
info@initiaal.be 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Initiaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Eventuele bedrijfsnaam/organisatie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • IP-adres – Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Ondernemingsnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Initiaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Om goederen bij u af te leveren


Delen van persoonsgegevens met derden

Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, zijn we open en transparant over persoonlijke gegevens die we verwerken en laten verwerken. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Onderstaand treft u een overzicht aan van de betrokken partijen (derden) die uw gegevens verwerken:

Plantin Instituut voor Typografie
Uw gegevens worden gedeeld met het Plantin Instituut. Zij verwerken uw gegevens op precies dezelfde manier als Initiaal dat doet. Het staat u vrij dit te beletten.

Bpost
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw post ook te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Hierbij stelt zij onderaannemers beschikbaar aan wie zij deze gegevens ook verstrekt.

WooCommerce payments 
Wanneer u een betaling bij ons doet verzorgt de firma WooCommerce in samenwerking met Stripe uw online betaling voor ons. Met hen delen we ook de gegevens van de transactie. Mocht u niet wenselijk vinden dan kunt u gebruik maken de optie tot bankoverschrijving.

Mailchimp 
Onze digitale mailingen versturen wij met de applicatie en diensten van Mailchimp. Met hen worden de door u verstrekte gegevens ook gedeeld.


Bewaarperiode persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens worden door ons uiterlijk 1 jaar bewaard. Wilt u eerder uw gegevens verwijderd hebben dan kunt u bij ons een verzoek indienen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot; Initiaal, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen of per e-mail naar: info@initiaal.be. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze webshop wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Met behulp van een permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De webshop kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze webshop kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u vragen heeft over uw privacy of over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen.