L’emigreur: Japanse houtsnede van Vladimir Ivaneanu

Op het Typosium 2018 van Initiaal werd in de beste traditie van de koppermaandagprent de elfde Typosiumprent voorgesteld door kunstenaar Vladimir Ivaneanu.

Vladimir Ivaneanu (1977) is de zoon van een Vlaamse moeder en een Roemeense vader. Hij studeerde Vrije Grafiek aan het Wenk, Campus Sint-Lucas Gent, en daarna volgde hij een lerarenopleiding aan het KASK in Gent. Tegenwoordig is hij verbonden aan de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst Gent DKO als leerkracht Vrije Grafiek en doceert de geschiedenis van de illustratie en druktechnieken aan het Plantin Instituut en bij Amarant.

Naast zijn lespraktijk is hij actief als beeldend kunstenaar. Zijn werk omsluit een heel brede waaier aan media, gaande van installaties tot miniaturen, van tekenen tot performance. In 2018 richtte Vladimir een open grafisch atelier op ter bevordering van de grafiek, de illustratie en het theater, namelijk Printstudio 868.

In 2007 trok Vladimir naar Japan om de Japanse houtsnedetechniek te leren.

Sinds 2010 onderwijst Vladimir vrije grafiek aan de Academie voor Beeldende kunst DKO Gent. In dit atelier, dat gespecialiseerd is in niet-toxische-grafiek, legt hij het accent op het doorgeven van zijn kennis over de Westerse en de Japanse houtsnede.

Vladimir nam reeds deel aan verschillende nationale en internationale tentoonstellingen en wedstrijden. Zo won hij met een houtsnede in 2017 de eerste prijs van Le Prix de la Gravure van het Centre de la Gravure in La Louvière.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de typosiumprent gaf Initiaal een Japanse houtsnede uit.

Het basisidee voor dit werk was al langer in het hoofd van Vladimir Ivaneanu aan het spoken maar kreeg zijn definitieve vorm na het lezen van ‘De woordenaar’ van Sandra Langereis.
Dit in woorden geschetste portret van Christoffel Plantin gaf hem een heel nieuwe en verrassende kijk op deze historische figuur. Vladimir werd geboeid door de ondernemingszin, de doorzetting en de durf die Plantin aan de dag legde in niet-evidente tijden.

Maar het meest van al was hij gefascineerd door het feit dat Plantin eigenlijk een immigrant was die mee aan de basis lag van de standaardisering van onze Nederlandse taal. Hiermee was Plantin voor Vladimir een van die vele voorbeeldfiguren die aantonen dat onze culturele ontwikkeling grotendeels te danken is aan het migreren van mensen en ideeën. Dit gedachtengoed ligt hem des te nauwer aan het hart door het besef van zijn eigen afkomst – zijn vader was een Roemeense scenograaf – en door de onrustwekkende huidige tendens om zich meer te willen afsluiten en afzonderen.

Een ander aspect dat tot zijn verbeelding sprak was hoe Plantin met zijn handel in kant zorgde voor een deels financieel vangnet en zo de ruimte schiep voor zichzelf om in zijn drukkerij nieuwe en gewaagde uitdagingen aan te kunnen gaan. Vladimir vroeg zich af ‘Hoe zou Plantin vandaag omgaan met de taal en de nieuwe media?’

Het resultaat is een houtsnede in dertien (13!) drukgangen. Het ontworpen beeld werd via laser overgezet op houtplaten en vervolgens met de hand gedrukt volgens zowel de Japanse als de Westerse methode. Het papier is een 100 gr. Shiramine Select van Awagami Factory.
Alle prenten werden door Vladimir Ivaneanu met de hand gesigneerd en genummerd. De prent werd gedrukt in een oplage van 25 exemplaren.
Alle prenten zitten, samen met een begeleidende fiche, in een fraai drieluik, waar u nog een andere verrassing wacht.

Alle typosiumprenten zijn nog steeds te koop via de website van Initiaal. De prenten sluiten bij elkaar aan in vorm en passe-partout. Ze hebben allemaal hetzelfde, vierkante formaat en vormen daardoor een mooie verzamelreeks. Alle prenten bevatten een inlegvel met colofon verzorgd door de prentenmaker/kunstenaar.
Foto’s: Jos van den Broek