Gijs Wortel bracht een stapel bijzondere boeken mee om in te snuisteren.

Of het neusje van zalm daadwerkelijk het lekkerst is, blijft de vraag. Het programma van Typosium 2013 onder die naam heeft in elk geval laten zien waartoe excellent vakmanschap kan voeren. Ontwerper Joost Grootens, drukker Fokko Tamminga en boekbinder Gijs Wortel hebben zeer geanimeerd hun aanpak, werk en resultaten gedeeld met een aandachtig publiek.
De programmering van Typosium koos er bewust voor om een vormgever, een drukker en een boekbinder in die volgorde aan het woord te laten. Alleen goede onderlinge samenwerking over de disciplines heen leidt tot excellente symbiose: de neusjes van de zalm.

Eerstdaags kan u hier een uitgebreid verslag vinden van deze editie.

Deel dit Typosium-verslag

Leave a Comment