Uitnodiging Zomertyposium 2016

Léés mijn boek!

Welke rol had, heeft en zal de uitgever hebben, en welke de producent?

Er is vandaag de dag veel aandacht voor boeken…
in beperkte kring.

Logo Zomertyposium 2016
In Nederland is er nog aandacht voor boeken in de belangrijkste dag- en weekbladen. Helaas is het tv-programma van Wim Brands weggevallen. Er blijft nog wel belangstelling voor dit onderwerp bestaan in een aantal radio- en televisieprogramma’s. In Vlaanderen is er behalve in de bladen De Standaard en De Morgen nauwelijks nog oog voor de gedrukte of digitale literatuur.

Toch is aandacht een sleutelwoord in het vak van creëren, produceren en verspreiden van de literaire boodschap.

Dat ondervond het Antwerpse drukkershuis Verdussen al tussen 1589-1689. Het krijgen en vasthouden van de aandacht van de lezer is immers de belangrijkste reden voor het produceren van boeken. Dat gold toen en dat geldt vandaag de dag niet minder. Er is ondanks sociale en digitale media een heel duidelijke promotie voor het ‘tactiele’, papieren boek. De zorg van de uitgever voor de roman. De opvatting van de uitgever op de brugfunctie tussen schrijver, uitgever, boekhandel en lezer. De toewijding van de producent om de particuliere schrijver/uitgever in staat te stellen 1 of enkele exemplaren te vervaardigen in een goed verzorgde uitgave. Het zijn allemaal soms verborgen factoren in het succes van een titel. Maar hoe graag leest de lezer nog? Weet een lezer in veel gevallen nog hóe hij moet lezen? Aandacht voor lezen is een vitale voorwaarde bij het uitgeven/boekverkopen.

Typosium XI: de sprekers

“Uitgeven in al zijn facetten” zou de ondertitel van het elfde Zomertyposium van Initiaal kunnen luiden.

We hebben voor deze dag 4 sprekers bereid gevonden in te gaan op het thema. Zij worden aangevuld door een korte bijdrage van onze gastheer Frank Jaspers van het Mediahuis en van Hans van der Meij van de wetenschappelijke uitgeverij Brill uit Leiden. Drie sprekers zullen vanuit hun eigen invalshoek een kijkje in de keuken van het hedendaagse uitgeven/produceren van boeken geven. Het geheel wordt in historisch perspectief gezet door Stijn Van Rossem, die na de opening en de inleiding van Frank Jaspers het woord zal voeren.

Stijn Van Rossem
Stijn promoveerde in 2014 met het proefschrift “Het gevecht met de boeken”, waarin hij de uitgeversstrategieën van de familie Verdussen (Antwerpen 1589-1689) belicht. Hij baseert zich daarbij op unieke bronnen en onderzoek dat hij deed in België, Spanje en Mexico. Zijn studie benadrukt met name de rol van de drukker/boekverkoper in het vroegmoderne Europa als de belangrijkste financier, producent en distributeur van het enige massamedium van zijn tijd. Door hun strategische beslissingen konden de Verdussens meer dan twee eeuwen overeind blijven in politiek en economisch moeilijke tijden.
Dit jaar is Stijn Van Rossem post-doc voor de geschiedenis van de lage landen aan de School of Advanced Study (universiteit Londen). Daarvoor gaf hij les aan de universiteit van Antwerpen en van Mexico. Hij is gastprofessor aan de Hogeschool Gent, afdeling KASK en van het Plantin Instituut voor Typografie.
Rudy Vanschoonbeek is directeur van Uitgeverij Vrijdag, oprichter van ‘Elke dag boeken’ (distributieorganisatie) en voorzitter van de Vlaamse Uitgevers Vereniging. Hij zal voornamelijk spreken over de rol van de boekhandelaar en diens verhouding tot de uitgever in het proces van uitgeven en distribueren van boeken.
 • 1984-1987 Vertegenwoordiger bij distributeur Contact te Antwerpen
 • 1982-1989 Oprichting uitgeverij Dedalus
 • 1989 Oprichting Uitgeverijen Singel 262, directeur Singel 262 Antwerpen
 • 1993-2000 Directeur Standaard Algemene Uitgeverij
 • 1995 Uitgeverij Manteau overgenomen van Meulenhoff
 • 2000-2008 Directeur ECI België en The House of Books Vlaanderen
 • 2008 Oprichting uitgeverij Vrijdag
 • sinds 2004 voorzitter VUV en beheersvennootschap Librius, bestuurslid Boek.be
Rudy Vanschoonbeek
Jan Spiegelenberg
Jan Spiegelenberg heeft een geheel andere focus en rol in het proces van het boeken maken. Als voormalig directeur van een aantal uitgaafbinderijen in Nederland, is hij tegen veel problemen bij het produceren van boeken aangelopen. Hij profileert zich nu als boekbinder 3.0. Hij biedt met zijn bedrijf Pro-book meerdere productiemogelijkheden aan, die interessant kunnen zijn voor zowel de amateuruitgever als de (semi)professionele. Aandacht voor een genaaid gebonden boek is zijn uitgangspunt.
Jan Spiegelenberg is 3e generatie boekbinder. Al steppend op de pompwagen door zijn vaders binderij en spelend in het “snipperhok”, leerde hij het binden op 10-jarige leeftijd.
Lidewijde Paris, uitgever vertaalde fictie van uitgeverij Nieuw Amsterdam en ambassadeur van De Lees!ambassade die het literaire lezen wil bevorderen. Zij vraagt aandacht voor het begrijpende lezen van romans. Haar boek Hoe lees ik? laat aan de hand van romanfragmenten en verhalen zien hoe je meer uit je boek kunt halen.
Lidewijde Paris (1962) studeerde overdag Nederlands en ’s avonds Grafische Vormgeving in Utrecht. De universiteit sloot ze af met een boekwetenschappelijk scriptie, “de academie in de richting typografie en 3D”. Ze was boekverkoper en etaleur bij Waterstone’s, journalist bij Esquire en Vrij Nederland, copy-writer, interviewer, redacteur bij Prometheus en Nijgh & van Ditmar, uitgever van Querido, oprichter van uitgeverij Ailantus en directeur van Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam. Nu leidt ze De Lees!ambassade en is uitgever vertaalde fictie bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.
Lidewijde Paris

Hans van der Meij zal in een korte bijdrage ingaan op de veranderingen bij uitgeverij Brill in het midden van de 19de eeuw, toen het bedrijf werd overgenomen door de heer E.J. Brill van de familie Luchtmans.
Jean-Claude Salemi zal net voor de lunch de nieuwste typosiumprent voorstellen. Meer daarover hier.

Het Typosium wordt mede ingeleid door Frank Jaspers, communicatiemanager van uitgeverij Mediahuis, waar we vandaag te gast zijn. Het Museum Plantin Moretus en Prentenkabinet is vanwege verbouwing gesloten en het Mediahuis heeft ons een gastvrij onderkomen geboden. Initiaal vond het dan ook niet meer dan passend om Frank als vertegenwoordiger van het Mediahuis gelegenheid te geven zich voor te stellen en uitgeverij Mediahuis aan u te presenteren.

Programma

 • 10.00 u.   Koffie
 • 10.20 u.   Welkomstwoord
 • 10.30 u.   Frank Jaspers, krantenuitgeverij Mediahuis
 • 10.40 u.   Het gevecht met de boeken – Stijn Van Rossem
 • 11.40 u.   Er kunnen niet genoeg boeken verschijnen – Rudy Vanschoonbeek
 • 12.40 u.   Voorstelling typosiumprent door Jean-Claude Salemi (franstalig)
 • 13.00 u.   Lunch
 • 14.00 u.   Hans van der Meij, uitgeverij Brill
 • 14.15 u.   Een oplage van één – Jan Spiegelenberg
 • 15.15 u.   Hoe werkt literatuur? – Lidewijde Paris
 • 16.15 u.   Afsluiting met een drankje
 • 17.00 u.   Einde

Praktische info en locatie

Typosium XI gaat door op 27 augustus 2016,
in het Mediahuis op Linkeroever in Antwerpen

Vanwege de tijdelijke sluiting van het Museum Plantin Moretus voor renovatie, gaat het Typosium 2016 door in het auditorium van het Mediahuis, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen.

Schrijf in!

De deelname bedraagt
ofwel €40 voor toegang inclusief lunch;
ofwel €95 voor toegang inclusief lunch én de typosiumprent
Betaling kan op het rekeningnummer: BE50 9795 9286 5318 t.a.v. Connie Wera (BIC: ARSPBE22).

Uw voornaam (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Organisatie

Beroep

Uw email (verplicht)

Postadres

 Ik wil me inschrijven voor het Zomertyposium 2022 Ik kom niet naar het Typosium, maar wens op de e-maillijst te komen

Sponsors Zomertyposium 2016

Leave a Comment